กลับหน้าแรก

สบแจ่ม เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ทำอาชีพการเกษตร ทอผ้า หัตถกรรมหมู่บ้านสบแจ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นผ้าไหมทอมือจากกี่กระตุก ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปหมู่บ้านสบแจ่มด้วยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางจากเมืองงอยใหม่ถึงหมู่บ้านสบแจ่มใช้เวลาประมาณ 2 ชม.เรือสามารถเทียบท่าที่บ้านสบแจ่ม แล้วเดินด้วยเท้าประมาณ 5 นาที ก็จะถึงหมู่บ้านสบแจ่ม ภายในหมู่บ้านสบแจ่มยังมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นโรงเรียนประถม กล่าวคือ โรงเรียนประถม กับโรงเรียนประถมสมบูรณ์ โรงเรียนประถมหมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนไม่ครบทุกชั้น โรงเรียนประถมสมบูรณ์หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการสอนครบทุกชั้น
สายน้ำอู เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนหมู่บ้านสบแจ่ม สิ่งที่ทีมงานได้พบเห็นคือ ในลำน้ำอูยังถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ จะมีบางช่วงที่สามารถล่าสัตว์น้ำได้ และบางส่วนยังเป็นเขตหวงห้ามการล่าสัตว์น้ำ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี สปป.ลาวในวันนี้มีการวางแผน การใช้ทรัพยากรที่เป็นอย่างดี
ไกลออกไปจากบ้านสบแจ่มเป็นเส้นทางจราจรทางน้ำที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เมืองพงสาลีต้นกำเนิดแม่น้ำอูได้อีกด้วย ในอดีตบ้านสบแจ่มตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง คือ เมืองงอยเก่า การเดินทางไปมาต้องใช้การจราจรทางน้ำเท่านั้น บนหมู่บ้านสบแจ่มไม่มีรีสอร์ท ไม่มีเฮือนพัก ไม่มีร้านอาหาร มีเพียงร้านค้าเล็ก ๆ เท่านั้น บ้านสบแจ่มในวันนี้ เป็นอัญมณีในลุ่มน้ำอูอย่างแท้จริง
ทีมงานจึงขอชักชวนให้ทุกท่านได้ลองเข้าชมอัญมณีแห่งลุ่มน้ำอูในวันนี้ ส่วนด้านที่พักสามารถพักที่เมืองงอยเก่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสบแจ่มมากนัก
ต้องการชมที่พักเมืองงอยคลิ๊กตรงนี้
ชมภาพเต็ม ๆ บ้านสบแจ่ม


บ้านสบแจ่ม ต้องล่องเรือบนลำน้ำอูเข้า ระหว่างการเดินทางจะเห็นที่เราเรียกว่า วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยในลำน้ำอูจริงๆ
ิโล

เมื่อวานได้ดูสารคดี สี่พันกว่ากิโลของลำน้ำโขง อันยิ่งใหญ่ สายน้ำอูคือส่วนหนึ่งของลำน้ำโขงที่เมื่อเข้าสู่หลวงพระบางมันจะไหลรวมกันจนเกิดเป็น แมาน้ำสองสี

หาดทรายบริเวณบ้านสบแจ่ม

บรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆ

เดินขึ้นบ้านสบแจ่ม

ชาวบ้านที่ยังรักษาความเป็นอยู่ได้แบบเหนี่ยวแน่น

ผ้าทอด้วยมือที่บ้านสบแจ่มนี่ยอดเยี่ยมมากอีกอาชีพคือ ตีมีด
ร้านค้าที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

โรงเรียนบ้านสบแจ่ม สปป ลาว

กลับไปหน้าแรก

แนะนำทัวร์ปาย นอนแบบสบายๆปายลากูน่า