กลับหน้าแรก

เชียงขวางทุ่งไหหิน 001 เชียงขวาง ทุ่งไหหิน วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน เดินทางเย็นพฤหัส-กลับวันอาทิตย์ 6,500บาท

วันแรก กรุงเทพ - หนองคาย
19.30 น . นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท . วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
20.00 น . เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย  

วันที่สอง วังเวียง เชียงขวาง เมืองคูน ทุ่งไหหิน    
06.00 น . เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย
ทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
06.30 น . เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตมลาว   เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป . ลาว
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโพนสวรรค์ เมืองของทุ่งไหหินซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้
ยกให้ทุ่งไหหินเป็นมรดกโลก ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือลาวเทิง
ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต ความป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและ
ลาวที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาโดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอก
สวยงาม เส้นทางตลอดการเดินทางถึงทุ่งไหหินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี โปรแกรมแวะในจุดต่างๆดังนี้
ภูคูน เมืองคำซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความเป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำ
ธุรส่วนตัว
12.00 น. แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆแต่สวยงามกับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางต่อ
17.00 น.เดินทางสู่เมืองคูน ห่างจากโพนสวรรค์ไปทางเหนือ 35 กม ชมสถานทูตฝรั่งเศลเก่าครั้งที่
ปกครองลาว นมัสการพระใหญ่อันศักสิทธิ์ของชาวเมืองคำ ชมวิถีชีวิต สินค้าพื้นเมือง จากนั้นเดิน
เดินทางสู่ทุ่งไหหิน ทุ่งที่เต็มไปด้วยไหซึ่งนักโบราณคดียังไม่สามารถสรุปได้ว่าไหที่มีรูปร่างใหญ่
โตนี้ทำขึ้นเพื่อสิ่งใด บางลูกไหมีขนาดใหญ่ 5 คนโอบ นับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็น
นำคณะเข้าชมถ้ำและหลุมหลบภัยในครั้งสงครามปลดปล่อย สปป.ลาว
18.00 น.นำคณะเข้ารับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมพิสมัย ในเมืองเชียงขวาง
19.00 น.นำชมเมืองโพนสวรรค์ยามค่ำคืน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เชียงขวาง วังเวียง ถ้ำจัง

06.30 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 4) กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองเชียงขวาง
08.00 น . เตรียมเดินทางสู่วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว
12.00 น . . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5)
13.00 น . เดินทางเข้าสู่ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักที่ ภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ในเมือง วังเวียง
17.30 น . พักผ่อนเที่ยวชมสนามบินวังเวียงซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ
19.00 น . ทีมงานทัวร์นำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วังเวียง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 7) กับบรรยากาศสบายๆ
08.00 น . ออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม
11.00 น . ชม ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นช่วงเที่ยงเข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทร์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน ( มื้อที่ 8)
14.00 น . ช้อปปิ้ง Duty Free ที่ด่านไทย - ลาว
15.00 น . เดินทางกลับฝั่งไทย และบริการอาหารเย็นระหว่างการเดินทางกลับกทม (คณะทัวร์จ่ายเอง)
24.00 น . ถึง กทมด้วยความประทับใจจากการบริการของทีมงาน

ผู้ใหญ่ 6 ,500 บาท/ท่าน  
  อัตรานี้รวมค่าเอกสารข้ามแดน ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอดการเดินทาง ค่าที่พัก   2 คืน ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ ) น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว  

รถตู้ที่ใช้ในการเดินทาง
http://www.vanthaitour.com

คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพรถเต็ม หรือคลิ๊ก


ติดต่อสายด่วน ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง 24 ชม. 083-3086327 ทีมงานยินดีให้ข้อมูลการเดินทาง   จัดทัวร์หมู่คณะ โดยรถ เครื่องบิน เรือ   

เวบไซค์ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง รับผิดชอบและดูแลโดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวอินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นทัวร์ ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05580
กลับหน้าแรกทัวร์หลวงพระบาง
กลับหน้าแรกทัวร์ซำเหนือ
กลับหน้าแรกทัวร์ลาวใต้
กลับหน้าแรกทัวร์เชียงขวาง

กลับหน้าแรกทัวร์เวียงจันทน์